Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

W połowie drogi między chudą wierzbą a figurką anioła bez prawej stopy, 30 stopni na wschód od głównego wejścia, „na czuja” – każdy ma swój sposób na znalezienie poszukiwanego grobu na cmentarzu.

Z reguły nie zauważamy drobnych oznaczeń przy alejkach, które mogą znacząco ułatwić znalezienie poszukiwanego grobu. W przyszłym roku będziemy przygotowani, ponieważ skorzystamy wcześniej z funkcjonalności serwisu Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

Na co będziemy zwracać uwagę?

Będziemy mieli do czynienia z klasyczną wyszukiwarką – zwrócimy więc uwagę przede wszystkim na jej konstrukcję, wymagane dane oraz sposób prezentacji wyników wyszukiwania.

Szukanie grobu

Wspomniana funkcjonalność to „Lokalizator”.

Przejście do lokalizatora jest możliwe bezpośrednio ze strony głównej – w prawej kolumnie znajdziemy jednoznaczny symbol kierunkowskazu oraz samą mapę.

Strona główna Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Na lokalizator składają się cztery pola tekstowe, z czego tylko jedno jest nieobowiązkowe. Charakterystyczne gwiazdki są bardzo słabo widoczne, tak ze względu na swój rozmiar jak i wykorzystany kolor. Kontrast font-tło nie spełnia norm W3C. W konsekwencji istnieje duże prawdopodobieństwo niezauważenia informacji o obowiązkowym charakterze danego pola.

Funkcjonalność "Lokalizatora"

Niezależnie od stosowanego w obrębie serwisu formatowania, gwiazdki oznaczające pole obowiązkowe są często wyróżniane są kolorem czerwonym – przeważająca część użytkowników zorientuje się bez dodatkowego wyjaśnienia, które pola musi wypełnić, a które może pominąć.

Błąd w funkcjonalności

Specyficzny wymóg dotyczy pól „Rok zgonu” – przedział nie może przekraczać 20 lat. Informacja ta nie znajduje się jednak tam, gdzie powinna, czyli w pobliżu pól, a pod funkcjonalnością. W połączeniu z formatowanie zmniejszającym czytelność tekstu, informacja o maksymalnym przedziale czasowym może zostać niezauważona.

Problem zostanie rozwiązany przez usunięcie tego obostrzenia. Jeśli jednak nie jest to możliwe, informacja powinna znaleźć się bezpośrednio przy polach – tam, gdzie użytkownik zamierza wprowadzić dane.

Komunikat o błędzie we wprowadzonych danych wyświetla się nad funkcjonalnością. Aby go naprawić, użytkownik musi przeczytać komunikat i zlokalizować pole, gdzie błąd wystąpił. Gdyby komunikat został wyświetlony obok pola, którego dotyczy (samo pole również mogłoby zostać odpowiednio wyróżnione), użytkownik zostałby automatycznie poinformowany tak o przyczynie jak i miejscu wystąpienia błędu.

Rezultaty wyszukiwania

Prezentacji wyników brakuje opcji sortowania. Niezależnie od ilości wyników wyszukiwania, sortowanie przyspieszy znalezienie poszukiwanego elementu.

Kolejnym krokiem będzie zlokalizowanie grobu na mapie na podstawie charakterystycznego oznaczenia (kwatera/rząd/miejsce) z Lokalizatora. Niestety poza główną nawigacją nie ma innej, szybszej metody przejścia do mapy wybranego cmentarza. Odnośnik (ewentualnie z odpowiednią ikoną) w nazwie cmentarza w tabeli wyników będzie prostym i efektywnym rozwiązaniem.

Mapa cmentarzy w Krakowie

Dotarcie do mapy cmentarza możliwe jest przed odnośnik „Cmentarze” w głównej nawigacji. O ile użytkownik nie wybierze konkretnego rodzaju cmentarza, zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą mapę miasta z zaznaczonymi cmentarzami. Naturalnym odruchem będzie kliknięcie w symbol interesującego nas cmentarza – ten jednak nie jest klikalny.

Jeśli wybierzemy rodzaj cmentarza, ukaże nam się poszukiwana lista. Zyska ona na czytelności, jeśli odnośnikom „Historia”, „Mapa cmentarza” itd. towarzyszyć będą odpowiednie ikony. Zastosowane formatowanie tekstu wpływa negatywnie na zauważalność i czytelność odnośników.

Podsumowanie

  • Wszelkie instrukcje i podpowiedzi, lub z drugiej strony informacje o błędnie wprowadzonych danych powinny znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie elementu, którego dotyczą. Ułatwi to użytkownikom skorzystanie ze wskazówki lub uzmysłowienie sobie wymogów danego pola, lub zidentyfikowanie miejsca, gdzie wystąpił problem.
  • Należy zwracać uwagę na odpowiedni kontrast między kolorem tła i fontu. Niedostosowanie się do określonych reguł (np. wspomnianego WCAG) zmniejszy czytelność danego elementu, a pewnych sytuacjach (np. w przypadku wady wzroku) niemożliwi jego zauważenie.

Badany serwis: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Audyt przeprowadzono 20 października 2011.

Skomentuj