Płacę abonament

Kolejne przesunięcie terminu nadejścia wiosny wpłynie z pewnością na czas spędzany przed telewizorem. Czas spojrzeć na odwieczny problem opłat abonamentowych oraz co robi się w związku z tym problemem w Internecie. Przyjrzymy się serwisowi Płacę abonament.

Na co będziemy zwracać uwagę?

W doskonałym świecie serwis powinien dostarczyć mi wszystkich informacji na temat sposobu dokonania opłaty abonamentowej. Serwis powinien być kompletnym kompendium tego zagadnienia. Przede wszystkim zwrócimy więc uwagę na prezentację tych informacji.

Odnośniki przenoszące do zewnętrznego serwisu

Kliknięcie w odnośnik „Zarejestruj odbiornik” w nawigacji strony powoduje otwarcie serwisu Poczty Polskiej w nowej lub obecnej karcie przeglądarki.

Przekierowanie do serwisu zewnętrznego

Użytkownik korzystając z określonego serwisu nie spodziewa się, że kliknięcie w przycisk lub odnośnik przeniesie go na inną stronę. Wydarzenie takie zmienia jego środowisko pracy, musi zidentyfikować i zapoznać się z nową stroną, co jak wiadomo wymaga czasu i rodzi niepotrzebne wątpliwości (nie można założyć, że użytkownik serwisu placeabonament.pl musi wiedzieć, że Poczta Polska zajmuje się przyjmowaniem opłat abonamentowych).

W sytuacji otwarcia nowego serwisu w tej samej karcie przeglądarki istnieje również ryzyko jego zamknięcia. Użytkownik może stwierdzić, że serwis Poczty Polskiej nie dotyczy opłat abonamentowych i zamknie kartę, tracąc jednocześnie dostęp do placeabonament.pl poprzez np. przycisk „Wstecz” w przeglądarce.

Jeśli charakter czynności (np. rejestracja odbiornika) wymaga przejścia do innego serwisu należy ten fakt widocznie zasygnalizować (np. dodatkowym opisem odnośnika). Odradza się stosowanie takich odnośników np. w głównej nawigacji serwisu, gdzie nie ma możliwości dodania kolejnych etykiet.

Drugi odnośnik prowadzący do serwisu Poczty Polskiej znajduje się na podstronie „Jak zapłacić?”. Został opisany frazą „Zarejestruj odbiornik na poczcie lub na stronie Poczty Polskiej”. Sugeruje więc ona dwie czynności – rejestrację nowego sprzętu w placówce Poczty lub za pomocą odpowiedniego narzędzia na stronie Poczty Polskiej.

W przypadku tej pierwszej użytkownik powinien spodziewać się uzyskania szczegółowych informacji o procesie rejestracji (np. otrzymać listę wymaganych dokumentów i informacji czy orientacyjny czas załatwienia sprawy). Informacje te są dostępne na stronie, jednak ich forma pozostawia wiele do życzenia. Duże bloki tekstu dotyczące obydwu procedur nie są czytelne.

Odnośnik prowadzący na błędną podstronę

W przeciwieństwie do odnośnika „Zarejestruj odbiornik”, po kliknięciu w „Zarejestruj odbiornik na poczcie lub na stronie Poczty Polskiej”, użytkownik jest przenoszony na podstronę „Usługi motoryzacyjne” w ramach serwisu Poczty Polskiej, gdzie nie znajdzie żadnej informacji o opłatach abonamentowych.

Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem jest utrzymanie spójności informacyjnej serwisu (a więc przeniesienie informacji o procesie i zasadach rejestracji odbiornika na stronę „Zarejestruj odbiornik”) oraz wyraźne opisanie ewentualnego odnośnika do strony Poczty Polskiej jako przenoszącego do zewnętrznego serwisu.

Brak elementu motywującego

Serwis w wyczerpujący sposób opisuje proces rejestracji odbiorników czy uiszczenia opłaty abonamentowej, jednak brak jest widocznej, przekonującej informacji motywującej użytkowników do tej czynności, czy to w formie negatywnego wpływu braku środków z opłaty abonamentowej czy możliwych, pozytywnych rezultatów dokonywania regularnych opłat za posiadanie odbiornika.

Brak informacji motywujących do dokonywania opłat abonamentowych

Nieprzekonujący związek między ikonami i opisem

Podstrona „Jak zapłacić” zawiera trzy ikony symbolizujące trzy kroki do uiszczenia opłaty abonamentowej. Opisy obok stanowią dodatkowe rozwinięcie ich znaczenia, jednak położenie w stosunku do samych ikon może sprawiać, że związek między tymi elementami nie jest oczywisty.

Nieprzekonujący związek między ikonami i opisem

Dodatkowe opisy powinny być tak zlokalizowane, aby ich związek z odpowiednią ikoną był natychmiast rozpoznawalny.

Pusta strona „Chcę się włączyć”

Podstrona „Chcę się włączyć” powinna stanowić podstawowy zbiór informacji o opłatach abonamentowych, potrzebie ich uiszczania oraz sposobie dokonywania płatności. Jednak po kliknięciu w odnośnik w górnej części serwisu użytkownikowi prezentowana jest podstrona zawierająca nagłówek „Chcę się włączyć”, odnośnik „Czytaj więcej” oraz listę tematów w prawej kolumnie serwisu. Podstrona jest w istocie jedynie stroną przejściową dzielącą stronę główną od zasadniczych treści.

Pusta podstrona

Jeśli podstrona nie realizuje żadnych celów nie jest potrzebna, a jedynie oddala użytkownika od treści. W powyżej sytuacji powinny być one dostępne po kliknięciu w „Czytaj więcej”.

Brak szczegółowego opisu plików do pobrania

Pozycje na podstronie „Dokumenty do pobrania” nie zawierają opisu formatu i rozmiaru pobieranego pliku. Krótki opis, np. (.pdf, 50KB) to dobra praktyka informująca użytkownika o wymaganej do otwarcia dokumentu aplikacji oraz dająca pojęcie o czasie potrzebnym do pobrania pliku.

Niespójny adres serwisu

W trakcie badania serwisu zauważyliśmy, że po skorzystaniu z któregokolwiek odnośnika zmienia się widoczny w przeglądarce adres serwisu – wcześniejsze www.placeabonament.pl zostało zmienione na http://lck.home.pl/placeabonament. Użytkownik, który zauważy tę zmianę może mieć wątpliwości, co do serwisu, z którego korzysta. Niespójny adres serwisu wpływa negatywnie na jego wiarygodność i wizerunek w oczach użytkowników.

Podsumowanie

  • Ograniczaj sytuacje, w którym użytkownik musi skorzystać z zewnętrznego serwisu. Innymi słowy, dostarczaj użytkownikowi informacje, których spodziewa się znaleźć w obrębie Twojego serwisu, nie korzystaj ze źródeł zewnętrznych.
  • Stosując jakąkolwiek elementy graficzne, którym będą towarzyszyć dodatkowe opisy (np. rozwinięcie kwestii poruszanej przez ikonę), sprawdzaj, czy związek między grafiką a opisem jest oczywisty. Pamiętaj o regule bliskości (elementy bliżej siebie to elementy powiązane).
  • Skracaj ścieżkę, którą użytkownik musi przebyć aby uzyskać poszukiwane informacje. Jeśli podstrona nie spełnia ważniejszej roli, a oddala go od krytycznych treści, lepiej ją usunąć, zamiast ryzykować porzucenie serwisu przez użytkownika, który nie zechce poświęcić naszemu serwisowi aż tyle czasu.

Badany serwis: Płacę abonament

Audyt przeprowadzono 2 kwietnia 2012.

Skomentuj