10 zasad Administrady

Dobra strona administracji publicznej powinna być dla obywateli źródłem sprawdzonych i praktycznych informacji. Z tego powodu ich twórcy powinni zwracać szczególną uwagę na to, kim są jej użytkownicy oraz jakimi treściami mogą być zainteresowani. Raport podsumowujący pierwszą edycję Administrady może być przy tym pomocny.

O projekcie

Na początek wyjaśnijmy, czym jest Administrada. Pod koniec ubiegłego roku, w trakcie spotkania badawczego doszliśmy do wniosku, że warto byłoby zbadać strony polskich urzędów. Jednak nie zależało nam na stworzeniu rankingu, czy krytyce twórców takich serwisów. Celem projektu miała być edukacja przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Wspólnie z czasopismem Wspólnota zaprosiliśmy blisko 400 urzędów, reprezentujących wszystkie polskie miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu oraz miasta powiatowe. Badanie składało się z 4 etapów i opierało się na analizie użyteczności, dostępności, estetyki oraz przejrzystości językowej wspomnianych stron.

Ostatecznie do Administrady przystąpiło 140 jednostek, które zostały poddane procedurze badawczej. Na tej podstawie opracowaliśmy 10 zasad Administrady – checklistę odnoszącą się do najważniejszych aspektów serwisu. Raport stanowi jej uzupełnienie i jest obszernym źródłem wiedzy, nie tylko dla twórców stron samorządowych.

Jak korzystać z raportu?

10 zasad Administrady to wyjaśnienie wyników I i II etapu badania. Zestawiając oceny z zaleceniami ekspertów, twórcy urzędowych stron w łatwy sposób mogą dowiedzieć się jakie  aspekty serwisu uzyskały słabe oceny, dlaczego wymagają one poprawy i w jaki sposób można je ulepszyć. Wszystko po to, by w jak największym stopniu pomóc urzędom efektywniej komunikować się z obywatelami.

Rozdziały od 1.– 5. związane są z użytecznością i poruszają takie zagadnienia, jak konstrukcja strony głównej,  nawigacja serwisu czy narzędzia wyszukiwania. Rozdział 6. w całości poświęcony został tematyce dostępności, zwłaszcza jej technicznym aspektom. Rozdział 7. związany jest z estetyką serwisu. Rozdział 8. mówi o zasadzie przejrzystości językowej i znajdują się w nim porady dotyczące tworzenia treści. W rozdziale 9. opisano przykłady rozwiązań, które ułatwiają użytkownikom korzystanie ze strony. W ostatnim rozdziale znajdują się porady związane z badaniami użyteczności.

Praktyczna wiedza dla samorządów

Publikacja stanowi obszerne źródło wiedzy związanej z tworzeniem i redagowaniem serwisów administracji publicznej. Jego układ został zaprojektowany z myślą o odbiorcach – pracownikach JST. Położyliśmy duży nacisk na praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy. Każda z 10 zasad została dokładnie zobrazowana oraz podparta konkretnymi przykładami. Dodatkowo w tekście zamieszczono odnośniki do darmowych aplikacji, które mogą pomóc rozwiązać problemy między innymi związane z dostępnością oraz badaniami użyteczności.

Wierzymy, że dzięki 10. zasadom, uda się ulepszyć niektóre z serwisów administracji publicznej, tak by były bardziej przyjazne dla obywateli. Mamy nadzieję, że kolejne edycje badania pokażą w jaki sposób zmieniły się serwisy administracji publicznej i, że wykonana dotąd praca przyniosła pozytywne efekty.

Raport oraz inne materiały związane z badaniem zostały zamieszczone na oficjalnej stronie projektu i można je pobrać za darmo. Organizatorami Administrady było studio EDISONDA oraz Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota.

Skomentuj